Vinnare av Industripriset 2014

Kategori “Brandsäkerhet”

Eld brandsäkerhet brand

Så löser du brandsäkerhet i ditt nybyggda hus

Hösten är här med sina sprakande färger och kyliga kvällar. Det är myskvällarnas årstid och med det kommer tända ljus och värmande brasor. Men det är inte bara levande ljus som orsakar bränder. Faktum är att de flesta bränder orsakas av att man glömt stänga av spisen. Därför är det viktigt att ditt drömhus har rätt brandsäkerhet från början.

Krav på brandsäkerhet i nybyggda hus

För dig som ska bygga nytt finns det tre krav som ställs på brandsäkerheten i ditt framtida hus. De är avståndskrav, bärighetskrav och brandvarnare.

Avståndskrav innebär att det ska vara minst åtta meter till dina grannar och kringliggande byggnader för att branden inte ska kunna sprida sig. Vill du ha en carport som sitter ihop med boningshuset ska ett brandcellskrav uppfyllas. Det betyder att branden inte ska kunna sprida sig mellan carporten och huset under minst 30 minuter vid brand. Avståndskravet kan dock variera i längd beroende på vilken brandsäkerhetsklass dörrar och fönster har. De ska ha beteckningen EI30 eller EI60 för att skydda mot brand i upp till en timme. Bärighetskrav förutsätter att huset inte faller ihop under minst 15 minuter vid brand.

Så placerar du brandvarnare rätt

Det ska finnas minst en brandvarnare på varje våningsplan. För att vara säker på att de placerats korrekt i ditt nya hem är det bra att ha koll på följande:

 • Brandvarnare ska placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
 • Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum.
 • Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
 • Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg.
 • Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på vägg, cirka 15 cm från taket. Väggmontage kan dock fördröja tiden för aktivering.
 • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
 • Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
 • Brandvarnare ska alltid vara CE-märkta

Svenska byggregler är materialneutrala. Det betyder att det är upp till byggherren att välja material och lösningar som uppfyller kraven för brandsäkerhet. Därför är det extra viktigt att den du väljer att arbeta med under ditt husbygge är seriös och arbetar utifrån rådande regler. Skövdevillan jobbar endast med auktoriserade byggfirmor med seriös erfarenhet, du hittar alla våra samarbetspartners här.

Förebygga brand

För att minska brandrisken är det viktigt att ha rätt och fungerande utrustning hemma. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, rekommenderar att du ska se över din utrustning minst en gång per år. Brandvarnare ska testas en gång i månaden och helst rengöras en gång per år. Det beror på att ju längre ett batteri inte används desto större är risken att det slutar fungera. Brandvarnaren testas genom att du trycker på knappen. Får du ingen reaktion ska du i första hand byta batterier eller eventuellt köpa en ny brandvarnare.

Ha alltid en brandsläckare och en brandfilt i hemmet. Pulversläckare anses bättre än exempelvis skumsläckare då de är lättare och effektivare. Den ska väga minst 6kg för att lämpa sig för en bostad.

Kontrollera din pulversläckare genom att:

 • Tryckmätaren står på grönt
 • Slangen är hel
 • Plomberingen sitter kvar

Om olyckan är framme

Om det skulle uppstå en brand rekommenderar Brandskyddsföreningen att du ska följa råden kring rädda, varna, larma och släcka.

 • Rädda de i din närhet men utsätt dig inte för risker.
 • Ta dig ut så fort som möjligt – kom ihåg att röken stiger uppåt och du ska därför försöka röra dig under den.
 • Stäng dörrar till det rum där det brinner, om det är möjligt, och täck över eventuella glipor. På det sättet hålls branden till ett visst område och brandkåren kan vinna tid att släcka.
 • Varna eventuella grannar eller andra som kan hamna i fara på grund av branden
 • Ring 112 och kom ihåg att möta upp räddningstjänsten
 • Om du bedömer att du klarar av det, försök släcka elden. Använd en brandsläckare och rikta den mot glöden, ej mot lågorna.Om du och din familj har flyttat in i ett nytt hus är det bra att hela familjen har koll på utrymningsvägar och vart ni möts upp efteråt för att se så att alla kommit ut. Tänk även på att uppdatera dina kunskaper i Hjärt- och lungräddning. Det kan vara avgörande i kritiska situationer.

Straffbart att slarva med brandsäkerhet

Om du orsakar en brand, oavsett om det är oavsiktligt, kan du bli åtalad för allmänfarlig vårdslöshet. Blir du dömd kan du få böter eller fängelse i upp till sex månader.

Bra att tänka på

Brandskyddsföreningen rekommenderar att du ska tänka på att:

 • inte ha igång disk-eller tvättmaskin när du inte är hemma
 • rengöra spisfläkten med jämna mellanrum
 • hålla levande ljus under uppsikt
 • kontrollera lösa sladdar och kablar
 • inte ladda datorer eller andra elektronikprylar i sängar, soffor eller andra trånga utrymmen