Vinnare av Industripriset 2014

Skövdevillan tar fram eget Attefallshus

Vi har precis startat ett projekt där vi ska ta fram ett eget Attefallshus, dvs ett hus på 25 kvm med en boyta på ca 20 kvm.  Allt tyder på att denna typ av byggnad blir bygglovsfri och endast en bygganmälan kommer krävas. Vi ser stora användningsområden för denna typ av ”mini-hus” och kommer ta fram en egen modell i några utföranden, som vi hoppas ska kunna bli riktigt prisvärd!

Läs mer om Attefallshusen nedan:

De nya så kallade Attefallshusen beskrivs av regeringen som komplement-bostadshus och är än så länge endast ett förslag där votering/omröstning väntas ske i riksdagen den 4 juni 2014. Om förslaget godkänns föreslås de nya reglerna träda i kraft den 2 juli 2014.

Förslaget innebär att det blir tillåtet att utan bygglov bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort komplementhus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus, garage, förråd eller gäststuga.

Man måste dock anmäla bygget till kommunen. Huset ska också vara ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov.

– Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.

– Arean får maximalt uppgå till 25 kvadratmeter och den högsta nockhöjden är satt till 4 meter.

– Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.

– Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.

– Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.