Hållbarhet

Hållbarhet

Våra hus är fulla med energieffektiva lösningar som både gynnar miljön och din plånbok. Vi använder oss av lokala leverantörer i första hand. Våra hus är energismarta och har miljövänliga lösningar. Vi stöttar även VI-skogen, vilken innebär att vi klimatkompenserar för alla hus vi bygger.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

Att klimatkompensera är bra för att det är ett sätt att arbeta med de utsläpp som man ännu inte lyckats komma åt/ åtgärda/ sänka. Genom Vi-skogens klimatkompensation kan man kompensera för dessa utsläpp, men det viktigaste är naturligtvis att man minskar sin egen klimatpåverkan. Medvetenhet om hur mycket växthusgaser som man släpper ut innebär att man kan sätta in rätt åtgärder för att minska påverkan på miljön.

Knapp.png